Surowe kary dla kierowców

Kierowcom nie opłaca się łamać prawa. Od maja ubiegłego roku kary zmieniły się na bardziej restrykcyjne. Rok 2016 przyniósł również kilka zmian i aktualizacji.

Najważniejsze zmiany z ubiegłego roku dotyczą większych kar dla kierowców, którzy przekroczą prędkość w terenie zabudowanym oraz za jazdę pod wpływem alkoholu. Wyższe kary obowiązują za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o 50km/h. Za to wykroczenie policja może odebrać prawo jazdy na trzy miesiące, a kierowca otrzyma pokwitowanie, z którym dojedzie do miejsca docelowego podróży. Jeśli kierowca pomimo zabrania prawa jazdy będzie jeździł, zatrzymanie uprawnień przedłuży się do 6 miesięcy. Jeśli mimo zabrania uprawnień na 6 miesięcy, kierowca nadal będzie prowadził, utraci całkowicie prawo jazdy. Aby je wznowić, będzie musiał ponownie zdawać egzamin.

Kolejnym przewinieniem, za które grozi wyższa kara jest przewożenie większej liczby pasażerów niż ilość, na którą jest zarejestrowany samochód. Karą za to jest zatrzymanie uprawnień do kierowania na 3 miesiące.

Szczególnie ostra kara grozi za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających – odebranie uprawnień do kierowania na okres minimalnie 3 a maksymalnie 15 lat. Oprócz tego sąd wymierza karę w wysokości 5 tys. zł. Jeśli kierowca spowoduje wypadek, będąc „pod wpływem”, kara finansowa wynosi 10 tys. zł. W momencie, gdy kierowca już wcześniej karany za jazdę pod wpływem alkoholu, zostanie znów na tym złapany i spowoduje wypadek, prawo jazdy zostaje mu odebranie dożywotnie.

Kierowca, który prowadzi mimo odebrania uprawnień, może być ukarany karą do 2 lat więzienia. Kierowcy, którym całkowicie odebrano prawo jazdy za jazdę po alkoholu, będą mogli po okresie 10 lat ubiegać się o możliwość prowadzenia pojazdu z zamontowaną na własny koszt blokadą alcolock. Jest to alkomat sprzęgnięty ze stacyjką samochodu, nie można uruchomić silnika bez dmuchnięcia w urządzenie.

Wysokie kary są również przewidziane dla młodych kierowców. Jeśli w ciągu 2 lat od uzyskania prawa jazdy spowoduje wypadek, zostanie przyłapany na jeździe po alkoholu lub trzykrotnie przekroczy prędkość o co najmniej 30 km/h – natychmiast straci prawo jazdy.

Od 4 stycznie 2016 roku w życie weszły kolejne aktualizacje dotyczące kierowców. Młody kierowca przez pierwsze dwa lata posiadania uprawnień będzie znajdował się na okresie próbnym. Przez pierwsze 8 miesięcy od zdania prawa jazdy, obowiązkowe jest jeżdżenie z przyklejonym zielonym listkiem na przedniej i tylnej szybie. Za uchylenie się od tego prawa kierowcy grozi mandat. Od stycznia 2016 r. fotoradary należą do Inspekcji Transportu Drogowego i policji, do tej pory były zarządzane przez straż miejską. Dla kierowców oznacza to bardziej restrykcyjne kary za łamanie przepisów. Surowsza jest również kara dla osób, które zbiegną z miejsca wypadku – grozi im utrata uprawnień do kierowania pojazdem na 3 lata.