Ceny paliw w Polsce

Paliwem jest substancja, która podczas spalania wydziela energię. Ta wprawia urządzenie w ruch, dzięki czemu pojazd mechaniczny może funkcjonować. Wyróżniamy naturalne, które odpowiednio przerobione zamieniają się w sztuczne. Najczęściej wydobywa się je spod ziemi – wtedy mamy do czynienia z…